Ile powinien ważyć plecak Twojego dziecka? © unsplash.com
[2/8]

Ile powinien ważyć plecak Twojego dziecka?

Według oficjalnego stanowiska Amerykańskiej Akademii Pediatrii waga plecaka dziecka do 13. roku życia nie powinna przekraczać 10 proc. jego masy ciała. Oznacza to, że jeśli dziecko waży 25 kg to plecak wraz z książkami, zeszytami i wszystkimi przyborami, powinien ważyć do 2,5 kg. Stanowisko to podziela również Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid), według której plecak dziecka powinien odpowiadać maksymalnie 10-15 proc. masy ciała.

Badania przeprowadzone na uczniach polskich szkół wykazały, że ok. połowa dzieci ma tornistry, które nie spełniają wyżej wyszczególnionych norm wagowych. Waga tornistrów wraz z wyposażeniem uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej wynosi ok. 5-6 kg, natomiast starszych uczniów – nawet 10 kg. Co ważne, badania przeprowadzone przez Sanepid pokazują, że główną przyczyną tak dużej wagi plecaków dzieci jest noszenie niepotrzebnych w danym dniu podręczników, zeszytów i przyborów. Dużą rolę odgrywa także waga samego plecaka – niektóre designerskie modele są ciężkie same w sobie.

Uczniowski plecak, wraz z zeszytami, podręcznikami i przyborami szkolnymi, nie powinien ważyć więcej niż 10 proc. masy ciała dziecka. Tego zdania są specjaliści Amerykańskiej Akademii Pediatrii i rodzimej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak powinno być w teorii, a jak jest w praktyce? Według badań waga plecaka dziecka w wieku wczesnoszkolnym wynosi aż 5-6 kg, a starszych dzieci – nawet 10 kg! Zapewne nikomu nie trzeba przypominać, że przepełniony tornister nadmiernie obciąża kręgosłup dziecka, a także przyczynia się do rozwoju poważnych wad postawy. Czy wiesz co, możesz zrobić, by zadbać o kręgosłup swojego dziecka?