Screen ze strony internetowej www © Judyta Rykowska
[1/3]

Rzeszów: „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”

Screen ze strony internetowej www.transmisjeonline.pl. Na ekranie referująca Monika Borowiak.

Promowanie rozwoju naukowego wśród studentów oraz integracja środowiska akademickiego to główne cele konferencji „Nauka i pasja - kluczem do sukcesu”, która odbywa się w Kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 7 i 8 maja.

Najnowsze wiadomości

reklama