Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Likwidacja Domu

  " w mieście Polska.
  • Koniec roku "zamknął" azyl bezdomnych w Braniewie

   Braniewscy bezdomni - według władz - nie zostaną bez opieki. Otrzymają całodobowe schronienie w okresie zimy, które będzie zorganizowane przez MOPS przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej "Socjal", z wykorzystaniem bazy miejscowej noclegowni. Posiłki będą im dostarczane bezpośrednio do placówki.

  reklama