Świadczenie postojowe dla osób z umowami cywilnoprawnymi - warunek © aLot-of-KreativeFoto/ Pixabay.com
[3/16]

Świadczenie postojowe dla osób z umowami cywilnoprawnymi - warunek

Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

1 kwietnia weszła w życie przyjęta pod koniec marca tarcza antykryzysowa. Ustawodawcy przygotowali pakiet pomocowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz z umowami zlecenie, o dzieło i agencyjnymi. Sprawdź, co ze składkami ZUS.

Najnowsze wiadomości

reklama