Alkohol"Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
[4/8]

Za co można dostać mandat na stoku? Tego nie rób: ostrzeżenie dla narciarzy i snowboardzistów. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Alkohol

"Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego." (Art. 30. 1. Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach)

Kara przewidziana za złamanie przepisu: mandat karny do 500 złPoza regulaminem danego stoku obowiązują nas konkretne przepisy polskiego prawa, które regulują bezpieczeństwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Za ich złamanie grozi nam mandat. Czego się wystrzegać, nie tylko ze względu na oszczędność, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo własne i innych? Zobacz w galerii.

Najnowsze wiadomości

reklama