Starożytne Chrześcijaństwo
[3/11]

Starożytne Chrześcijaństwo

W czasach Starożytnego Chrześcijaństwa funkcjonowało 12 grzechów ciężkich, za które czekała grzesznika najwyższa kara. Pojawiają się one w pismach nowotestamentowych i tych pisanych przez ojców apostolskich (zebrał je C. Vogel):

1. Nieczystość: cudzołóstwo, nierząd, pederastia, pożądliwość, słowa nieczyste
2. Zabójstwo
3. Bałwochwalstwo
4. Magia
5. Chciwość
6. Kradzież
7. Zawiść: zazdrość, zła żądza, miłość próżnej chwały, nienawiść
8. Kłamstwo: fałszywe świadectwo, fałszywe przysięgi, hipokryzja, obmowa
9. Złość: gniew, niepodporządkowanie się, kłótliwość, perwersyjność, zły charakter, złe plotki, obraźliwe wyzwiska, krzywda, wprowadzanie w błąd.
10. Pycha: zarozumiałość, próżność, arogancja.
11. Niestałość i głupota
12. Pijaństwo i nieumiarkowanie


Pojęcie grzechu zmieniało się na przestrzeni stuleci wraz z postępującą cywilizacją i rozwojem technologicznym. Siłą rzeczy - internetowy hejt nie mógł być uznawany za ciężkie przewinienie 5 wieków temu. Skoro zatem modyfikacjom ulegało postrzeganie złych czynów, podobnym zmianom podlegała kwestia pokuty i kary. Były one tym surowsze, im wyższa była ranga grzechu. Za grzechy śmiertelne jedynym, co czekało człowieka po śmierci, było piekło.

Najnowsze wiadomości

reklama