We wrześniu wiele słyszeliśmy o przełamywaniu barier i pokonywaniu słabości, głównie dzięki naszym paraolimpijczykom. Osoby niepełnosprawne na co dzień walczą ze stereotypami i dyskryminacją również w pracy, a właściwie na rynku pracy.

Wrzesień obfitował w informacje o osobach niepełnosprawnych i to nie tylko za sprawą osiągnięć naszych świetnych paraolimpijczyków. Osoby niepełnosprawne mają m.in. problem z podjęciem zatrudnienia i ten został podjęty na jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych, a mianowicie na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy. O osobach niepełnosprawnych porozmawiano po raz pierwszy od dwudziestu sześciu lat na Forum Ekonomicznym w Krynicy, a więc po raz pierwszy w historii imprezy. Z kolei na 28 września zaplanowano pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Forum Ekonomiczne w Krynicy to coroczne spotkania polityków i przedsiębiorców międzynarodowych. W tym roku po raz pierwszy od dwudziestu sześciu lat odbył się panel poświęcony problematyce niepełnosprawności: „Jak wspierać zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych -podejście biznesowe czy społeczne?" Oczywiście trudno spodziewać się, że podczas godzinnej dyskusji padną gotowe pomysły na rozwiązanie najtrudniejszych problemów. Po wysłuchaniu tej dyskusji można mieć mieszane uczucia. Wiemy, że najchętniej osobom niepełnosprawnym chcą pomagać osoby pełnosprawne, najczęściej prowadzące fundacje, które jednocześnie pośredniczą w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i może posłużmy się stwierdzeniem, które już padło w trakcie dyskusji, prowadzą „za rączkę” i niepełnosprawnych, i firmy z otwartego rynku pracy zainteresowane zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Fundacje w ten sposób realizują swoje projekty. Szkoda, że nie możemy się posłużyć statystykami, ile rzeczywiście osób niepełnosprawnych otrzymuje stałe zatrudnienie po stażu. Nie udało się dotrzeć do takich informacji. Na szczęście również same osoby niepełnosprawne coraz częściej aktywnie poszukują pracy. To one z własnej inicjatywy kontaktują się z fundacjami i stowarzyszeniami, w tym odwiedzają serwisy pracy z ogłoszeniami dla osób niepełnosprawnych.

Ciągłe przypominanie, że coraz więcej osób niepełnosprawnych zdobywa wykształcenie wyższe raczej pozostaje bez odzewu. Oczywiście w grupie osób niepełnosprawnych poziom osób z dyplomem szkoły wyższej jest nadal niski, ale nastąpiła jednak poprawa. Wracając do dyskusji w Krynicy. W jej trakcie można było usłyszeć, że osoby niepełnosprawne to osoby niewykwalifikowane. Słusznie Pan Piotr Pawłowski zauważył, że brakuje wsparcia, które pozwoliłoby na przejście niepełnosprawnych absolwentów na rynek pracy. Często jednak nawet i one widziane są na stanowiskach o niskich kompetencjach. Tymczasem w punkcie szóstym http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20Osob%20Niepelnosprawnych.pdf czytamy, że osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Nie lekceważmy osób niepełnosprawnych, bo to niestety prowadzi do handicapizmu, co skutkuje poczuciem wykluczenia ze społeczeństwa. Niestety, o tym że prawa osób nie są przestrzegane świadczą informacje podane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż w 2015 roku na 787 zgłoszonych spraw, 238 dotyczyło kwestii dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, czyli 30,2 proc.

Jeżeli firmy z otwartego rynku pracy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, to warto, o tym mówić i nagłaśniać dobre przykłady, które zachęcą kolejnych przedsiębiorców. Coraz częściej to małe, czy nawet mikroprzedsiębiorstwa oferuję pracę osobom niepełnosprawnym. W ten sposób nie tylko pomagamy im, ale pracujemy na dobrą reputację firmy. Co do ZPCh, to niestety trudno dziś stwierdzić, czy rzeczywiście, tak jak słyszeliśmy podczas dyskusji, zatrudniają osoby najciężej poszkodowane. Nie tak dawno słyszeliśmy wiele niepokojących informacji, które mogą budzić nasze wątpliwości.

Nawiązując do pytania postawionego w dyskusji. Przedstawione zostały określone stanowiska zaproszonych gości, ale na pytanie „jak” nie odpowiedziano. Sama diagnoza bez podjęcia stosownych czynności nie pomaga nawet w leczeniu. I tutaj mamy analogiczną sytuację. Diagnoza jest, obyśmy zbyt długo nie czekali na działania, które będą przygotowane z myślą o osobach niepełnosprawnych i przyszłych pracodawcach.

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!