Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) przekazało innowacyjne metody upraw warzyw i owoców metodą hydroponiczną (bezglebową) gospodarstwom rolnym w Autonomii Palestyńskiej, co zwiększy szanse ekonomiczne miejscowych rolników.

Obecnie 2/3 mieszkańców Autonomii Palestyńskiej cierpi z powodu ubóstwa i chronicznego dostępu do żywności. Ponad 60% terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu stanowią obszary, które na mocy podpisanego w 1993 r. w Oslo porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyną, znajdują się pod całkowitą kontrolą administracyjną i militarną Izraela. Zamieszkująca ten obszar ludność palestyńska poddawana jest licznym restrykcjom w zakresie swobodnego poruszania się oraz dostępu do zasobów naturalnych, w tym własnych gruntów uprawnych i wody. Obecnie co czwarty mieszkaniec jest bezrobotny, a co piąty ma ograniczony dostęp do żywności. Prowadzi to do pogłębiania biedy na tym obszarze. Jednym ze sposobów walki o poprawę warunków społeczno-ekonomicznych jest rozwój rolnictwa.

W tej właśnie dziedzinie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) od 2010 roku prowadzi
w Autonomii Palestyńskiej działania mające na celu redukcję biedy oraz wsparcie przedsiębiorczości lokalnej. Jak zaznacza Urszula Świerczyńska, koordynatorka projektu „PCPM skupia się na rozwoju sektora rolnego urozmaicając lokalną produkcję oraz stymulując rozwój agrobiznesu. Ma to niezwykle korzystny wpływ na gospodarkę społeczności lokalnych m.in. poprzez uniezależnianie produkcji rolnej od niesprzyjających czynników środowiskowych, jak brak wody czy niska jakość gleb, a także politycznych, w tym ograniczeń w mobilności ludzi i dóbr”.

W bieżącym roku 70 drobnych gospodarstw rolnych w Dystrykcie Hebrońskim i Betlejemskim otrzymało innowacyjne systemy uprawy warzyw i owoców metodą hydroponiczną. Jest to uprawa bezglebowa, na wodzie. W domach znajdujących się na obszarach, gdzie jest ona zupełnie nieznana zainstalowane zostały platformy do uprawy wraz z obiegami wodnymi. Udzielono blisko 700 konsultacji doświadczonych agronomów i technologów. Przeszkolonych zostało ponad 100 osób w zakresie zwiększania efektywności upraw rolnych, prowadzenia agrobiznesu, spółdzielczości oraz zarządzania gospodarstwami rolnym. "Promujemy w Palestynie przedsiębiorczość, bo wierzymy, że jest ona skutecznym narzędziem walki z niskim poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Stawiamy na innowacyjne i kreatywne metody. Dzięki wydajności metody upraw hydroponicznych oraz wykorzystaniu sprzyjających warunków klimatycznych panujących w Palestynie, rolnicy mogą wyhodować dwukrotnie więcej warzyw niż w tradycyjnej uprawie gruntowej, zwiększając swoje dochody i poprawiają sytuację materialną swoich rodzin” – dodaje Świerczyńska.

W projekt zaangażowane są grupy aktywnych drobnych rolników oraz spółdzielnie rolne. Jak podkreślił jeden z rolników zaangażowanych w polsko-palestyńską inicjatywę „dzięki przekazanym doświadczeniom możemy sami dalej rozwijać nasze systemy upraw, które nie wymagają ziemi i długo jeszcze będziemy korzystać z przekazanych nowatorskich rozwiązań”. W przyszłości pomoże to w zwiększeniu produkcji i polepszy sytuację ekonomiczną rolników w Palestynie.

Partnerem PCPM w Autonomii Palestyńskiej jest Applied Research Institute in Jerusalem (ARIJT). To palestyńska organizacja pozarządowa działającą w dziedzinie badań i implementacji projektów dotyczących zarządzania zasobami naturalnymi, zrównoważonego rolnictwa oraz społeczno- ekonomicznego rozwoju Autonomii Palestyńskiej.

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości rolnej w dystrykcie Hebrońskim i Betlejemskim na Zachodnim Brzegu Jordanu” został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu„ Polska Pomoc” 2013.


FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM)
PCPM jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski. Realizuje projekty z zakresu pomocy uchodźcom, edukacji i szkoleń dla młodzieży, wzmacniania potencjału kobiet i rozwijania ich przedsiębiorczości, rozwoju obszarów wiejskich, drobnej przedsiębiorczości i rolnictwa, pomocy medycznej, w tym elektryfikacji ośrodków medycznych, zarządzania kryzysowego i wzmacniania potencjału samorządów i jednostek ratowniczych. W roku 2013 PCPM prowadzi projekty w Libanie, Sudanie Południowym, Etiopii, Gruzji, Tadżykistanie oraz w Autonomii Palestyńskiej. Działalność PCPM w kraju skupia się na edukacji humanitarnej i rozwojowej oraz informowaniu o sytuacji humanitarnej w krajach dotkniętych wojnami domowymi oraz klęskami żywiołowymi.

Dalsze informacje:
Strona internetowa: www.pcpm.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/PCPM.NGO

Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!