(© Mariusz Kubik, http://www.mariuszkubik.pl/domena publiczna)

Jak co roku Fundacja Roberta Boscha i Niemiecko-Polski Instytut, ogłaszają konkurs o Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckiej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej.

Nagroda nosi imię Karla Dedeciusa, nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej, zasłużonego pośrednika między Polską a Niemcami. Uroczyste przyznanie nagrody nastąpi 24 maja 2013 roku, w Krakowie.

Laureaci konkursu: tłumacz polski i tłumacz niemiecki - zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatów nagrody (każda w wysokości 10 tys. euro) proponuje niezależna polsko-niemiecka kapituła pod honorowym patronatem Karla Dedeciusa. Fundacja Roberta Boscha ogłosi wyniki konkursu w marcu 2013 r. Funkcję sekretariatu nagrody pełni Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą być zgłaszani przez wydawnictwa i autorów, przez przedstawicieli z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2012 r.

Fundacja Roberta Boscha wyróżnia od 1981 roku wybitne osiągnięcia polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej (do laureatów nagrody należą m.in. Sławomir Błaut, Jacek St. Buras, Andrzej Kopacki). W latach 1993-2000 fundacja przyznawała również nagrodę promocyjną dla młodych tłumaczy. Ufundowana w roku 2003 Nagroda im. Karla Dedeciusa, uwzględnia osiągnięcia zarówno polskich, jak i niemieckich tłumaczy, zastąpiła przyznawane wcześniej wyróżnienia.

Więcej informacji na stronie:bosch-stiftung.de/a]

Kontakt: Andrzej Kaluza, Deutsches Polen-Institut, Mathildenhöhweg 2,
D-64287 Darmstadt,
www.deutsches-polen-institut.deKultura