MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Budowa ogrodzenia domu – jak zrobić to zgodnie z prawem? Kiedy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie?

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
To, jakie ogrodzenie można postawić na danej działce, ograniczają liczne przepisy.
To, jakie ogrodzenie można postawić na danej działce, ograniczają liczne przepisy. pxhere.com
Ogrodzenie domu na ogół nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Od tej reguły są jednak wyjątki, które trzeba znać.

Budowa ogrodzenia domu, tak jak każde inne przedsięwzięcie budowlane, musi odbywać się zgodnie z przepisami. W poniższym artykule wyjaśniamy najważniejsze kwestie prawne związane z ogrodzeniem, w tym m.in.:

 • kiedy konieczne jest pozwolenie na ogrodzenie, a kiedy zgłoszenie budowy ogrodzenia,
 • co o budowie ogrodzenia mówi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • jaką trzeba zachować odległość ogrodzenia od krawędzi jezdni,
 • jaka musi być odległość ogrodzenia od linii brzegowej,
 • jak Warunki techniczne określają dozwolone wymiary ogrodzenia, furtek i bram,
 • czy dozwolona jest budowa ogrodzenia na granicy działki.

Artykuł przygotowano w oparciu m.in. o ustawy Prawo budowlane i Prawo wodne, Ustawę o drogach publicznych, a także rozporządzenia ministrów infrastruktury.

Budowa ogrodzenia domu. Kiedy pozwolenie, a kiedy zgłoszenie?

Zgodnie z polskim prawem inwestor nie musi otaczać swojej posesji ogrodzeniem, choć oczywiście w praktyce niemal każdy to robi. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązkowe jest ogrodzenie działki na czas budowy, żeby nie zagrażała ona osobom niepowołanym (np. dzieciom). Obowiązek taki wymieniony jest w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Żeby zbudować ogrodzenie do 2,20 m wysokości, nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ani zgłoszenie. Wyższe ogrodzenie wymaga już zgłoszenia w urzędzie (wraz z wymaganymi załącznikami). Jak podaje ustawa Prawo budowlane:

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Pozwolenie na ogrodzenie będzie z kolei wymagane, jeśli ma ono formę muru oporowego (mur zapobiegający obsuwaniu się gruntu). Mówi o tym art. 29 Prawa budowlanego. Warto o tym pamiętać, ponieważ ogrodzenie łamiące ten przepis może zostać uznane za samowolę budowlaną.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy ogrodzenie ma stanąć na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obok budynku wpisanego do rejestru zabytków. W obu przypadkach inwestor musi najpierw uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Dla ogrodzeń na terenie wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest następnie zgłoszenie budowy do urzędu. Z kolei wszystkie prace prowadzone w pobliżu zabytkowego budynku wymagają pozwolenia na budowę.

Uzyskania pozwolenia na budowę wymagają także przedsięwzięcia, które „wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000" (art. 29 ust. 6 Prawa budowlanego).

Ogrodzenie domu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nie tylko Prawo budowlane reguluje kwestie związane z ogrodzeniem posesji. Inwestor musi też koniecznie zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. wystąpić w urzędzie gminy o wypis i wyrys z planu. Zdarza się bowiem, że plan określa, jakie ogrodzenia są dozwolone na danym terenie. Plan miejscowy może regulować kwestie takie jak m.in.:

 • dopuszczalna wysokość ogrodzenia,
 • dopuszczalna forma ogrodzenia (np. materiał, wygląd),
 • dopuszczalne kolory ogrodzeń.

W planie miejscowym trzeba też sprawdzić, gdzie przebiegają linie rozgraniczające drogę. Jest to istotne, ponieważ ogrodzenie nie może takiej linii przekraczać, nawet jeśli przekracza je granica działki. Będzie to szczególnie ważne, jeżeli planowane jest poszerzenie drogi przebiegającej obok naszej posesji (informacja o tym znajduje się w planie miejscowym). Jeśli są takie plany, trzeba cofnąć ogrodzenie w głąb działki, by zostawić drogowcom odpowiednio szeroki pas ziemi.

Jeśli dla danego obszaru nie powstał plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor musi wystąpić o warunki zabudowy, a później przestrzegać ich zapisów.

Odległość ogrodzenia od krawędzi jezdni – co mówią przepisy?

Kolejnym aktem prawnym, który wpływa na budowę ogrodzenia, jest Ustawa o drogach publicznych. Określa ona m.in. minimalną dopuszczalną odległość obiektów budowlanych od dróg. Zgodnie z przepisami i wyrokami sądów uznaje się, że ogrodzenie wokół działki zabudowanej nie jest obiektem budowlanym. Nie trzeba więc martwić się zachowywaniem odległości ogrodzenia od drogi.

Inaczej jest w przypadku ogrodzenia działki niezabudowanej, które uznaje się za obiekt budowlany. Dlatego przy stawianiu ogrodzenia wokół działki niezabudowanej należy zachować odpowiednie odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni. Będzie to minimum:

 • autostrada – 30 m (w terenie zabudowy) lub 50 m (poza terenem zabudowy),
 • droga ekspresowa – 20 m (w terenie zabudowy) lub 40 m (poza terenem zabudowy),
 • droga krajowa – 10 m (w terenie zabudowy) lub 25 m (poza terenem zabudowy),
 • droga wojewódzka lub powiatowa – 8 m (w terenie zabudowy) lub 20 m (poza terenem zabudowy),
 • droga gminna – 6 m (w terenie zabudowy) lub 15 m (poza terenem zabudowy).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest budowa ogrodzenia bez zachowania tych minimalnych odległości. Może się tak jednak stać wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. Co więcej, zgodę tę należy uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem budowy.

Ogrodzenie a Prawo wodne. Jaka musi być odległość ogrodzenia od linii brzegowej?

W przypadku niektórych działek wpływ na lokalizację ogrodzenia będzie mieć też ustawa Prawo wodne. Jak bowiem wskazuje art. 232 ust. 1 tej ustawy:

Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Oznacza to, że mając grunt położony w pobliżu rzeki, jeziora czy morza, można ustawić ogrodzenie nie bliżej niż 1,5 m od linii brzegowej zbiornika wodnego.

[QUIZ] Czego nie wolno robić w domu i na działce? Sprawdź, czy znasz swoje prawa

Ogrodzenie działki a Warunki techniczne. Co mówią przepisy?

Dodatkowe przepisy związane z budową ogrodzenia można znaleźć w tzw. Warunkach technicznych, czyli w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przede wszystkim budowane ogrodzenie nie może zagrażać ludziom ani zwierzętom. Jak głosi dział II, rozdział 9, § 41 ust. 2 Rozporządzenia:

Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

Co zrozumiałe, przepis ten nie dotyczy zakładów karnych ani aresztów śledczych.

Warunki techniczne regulują też kwestię bram i furtek. Zgodnie z rozporządzeniem ministra szerokość bramy powinna wynosić w świetle minimum 2,4 m, zaś furtki – 0,9 m. Co ważne, zarówno bramy, jak i furtki nie mogą mogą otwierać się na zewnątrz działki. Warto zwrócić na to szczególną uwagę w przypadku bram przesuwnych – nie może ona wjeżdżać na teren sąsiedniej posesji.

Warto też wspomnieć, że furtki w ogrodzeniach przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu osobom na wózkach inwalidzkich.

Ogrodzenie na granicy działki – przepisy i koszty utrzymania

Zgodnie z prawem ogrodzenie nie może przekraczać granicy działki. Złamanie tego zakazu może poskutkować koniecznością kosztownego przesuwania ogrodzenia. Jeśli paliki geodezyjne nie są widoczne lub istnieje podejrzenie, że zostały przesunięte, koniecznie trzeba zatrudnić geodetę, by na nowo wyznaczył granice działki. Warto dodać, że wiele ekip montujących ogrodzenia odmówi wykonania prac, jeżeli paliki geodezyjne nie będą wyraźnie widoczne.

Osobnym tematem jest budowa ogrodzenia dokładnie na granicy działki. Co ciekawe, polskie prawo nie reguluje tej kwestii zbyt dokładnie. Co do zasady ogrodzenie powinno w całości znajdować się na naszym terenie, włącznie z fundamentem. Warto o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy położona obok działka jest jeszcze niezabudowana – wyjście z ogrodzeniem na „ziemię niczyją” praktycznie gwarantuje konflikt z przyszłym sąsiadem.

Jeśli właściciele dwóch sąsiadujących posesji wyrażają na to zgodę, można postawić płot, mur czy inny typ ogrodzenia na granicy działki. Nie ma żadnych przepisów regulujących to, jak sąsiedzi mają podzielić się kosztami budowy – to kwestia umowy, którą dla bezpieczeństwa warto zawrzeć na piśmie. Kodeks Cywilny określa z kolei jasno, jak wygląda kwestia kosztów utrzymania wspólnego ogrodzenia:

Art. 154. § 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
Art. 154. § 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Warto zwrócić uwagę, że mowa tylko o kosztach utrzymania wymienionych obiektów. Jeśli właściciel działki chce wybudować lub przedłużyć ogrodzenie, a sąsiad odmawia uczestnictwa w kosztach, nie można go do tego zmusić. Tak samo będzie w sytuacji, gdy obie strony dopuszczą do całkowitego zniszczenia ogrodzenia – postawienie go na nowo nie będzie już remontem, a budową, a więc sąsiad nie musi dokładać do przedsięwzięcia ani złotówki.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Zwolnienia grupowe w Polsce. Ekspert uspokaja

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Budowa ogrodzenia domu – jak zrobić to zgodnie z prawem? Kiedy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie? - Portal i.pl

Wróć na naszemiasto.pl Nasze Miasto