Biesiady u ChrobregoBiesiady zwykle związane były ze świętami, uroczystościami rodzinnymi lub przyjmowaniem darzonych szacunkiem gości © Jan Matejko, Koronacja pierwszego króla Polski, 1889
[3/12]

Jadłospis naszych przodków. Jak ucztowali Polacy od średniowiecza po międzywojnie? Te potrawy gościły na stołach bogaczy

Biesiady u Chrobrego

Biesiady zwykle związane były ze świętami, uroczystościami rodzinnymi lub przyjmowaniem darzonych szacunkiem gości. Najwcześniejszym przykładem tego typu opisanej uczty było przyjęcie wydane podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego, które wywarło wrażenie na cesarzu Ottonie III. Gall Anonim opisywał:

Przygotował [Bolesław Chrobry] na przybycie cesarza przedziwne cuda (…) urządzając podczas trzech dni (…) prawdziwe królewskie i cesarskie biesiady.

Same potrawy zapewne nie różniły się znacząco od tych serwowanych na stołach Mieszka I. Wiadomo, że codziennie na stołach królewskich Chrobrego gościły mięsiwa, ryby i ptactwo.Polska historia kulinarna opiera się przede wszystkim o przekazy rodzimych kronikarzy i zagranicznych podróżników. Za pierwszą polską książkę kucharską powszechnie uważa się wydaną w Krakowie w 1682 roku „Compendium ferculorum, albo zebranie potraw”, pióra Stanisława Czernieckiego. Jakie potrawy lądowały na dworskich, szlacheckich i ziemiańskich stołach na przestrzeni stuleci? Zdumiewające, jak późno dotarły do nas powszechne dziś produkty spożywcze.

Najnowsze wiadomości

reklama