MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Żłobki i kluby dziecięce od 6 maja wznawiają pracę. Zobacz, jakich zasad muszą przestrzegać ich pracownicy

Anna Bartosiewicz
Anna Bartosiewicz
Sven Brandsma/ Unsplash.com
Od 6 maja żłobki i kluby dziecięce mogą wznowić swoją pracę. Otwarcie placówek nie jest obowiązkowe. Zobacz, jakie wymagania powinni spełnić opiekunowie, dyrektorzy i osoby przygotowujące posiłki, żeby wznowić swoją działalność. Przypominamy, co należy zapewnić pracownikom i podopiecznym.

Opiekunowie dzieci do 3 lat od 6 maja mogą wrócić do pracy w żłobkach i przedszkolach. Rodzice, którzy poślą dziecko do takiej placówki, muszą zakończyć pobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka lub klubu dziecięcego, ani nie zostanie mu przydzielony dzienny opiekun, mimo że rodzice wyrażą taką chęć, w dalszym ciągu rodzinie będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie wolno pobierać do 24 maja 2020 r. (stan wiedzy z 4 maja).

Jakie zasady obowiązują w żłobku lub klubie dziecięcym?

 1. Do każdej grupy dzieci powinna być przypisana oddzielna sala, w której będą przebywać maluchy.
 2. Do każdej grupy dzieci powinien być przypisany stały opiekun.
 3. Do jednej grupy może należeć maksymalnie 12 dzieci.
 4. W sali dziecięcej na jedno dziecko i każdego opiekuna muszą przypadać min. 4 m.kw. przestrzeni do zabaw i zajęć z dziećmi.

Sprzęt i powierzchnię, z którymi mają styczność dzieci, należy dezynfekować płynami do dezynfekcji. Dotyczy to w szczególności:

 • poręczy
 • klamek
 • włączników światła
 • uchwytów
 • ram łóżeczek
 • leżaczków
 • poręczy krzeseł
 • powierzchni płaskich, np. blatów w salach i pomieszczeniach, gdzie są spożywane posiłki

Pracownik żłobka lub klubu dziecięcego może przyjść do pracy tylko w sytuacji, gdy nie występują u niego objawy, które mogą świadczyć o chorobie zakaźnej. Ponadto w każdej placówce opieki należy przygotować oddzielne pomieszczenie lub obszar, który pozwoli odizolować pracownika od dzieci i reszty personelu, jeżeli w trakcie pracy wystąpią u niego objawy choroby. Miejsce to musi być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn do dezynfekcji.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby w takiej sytuacji sporządzić listę osób, które przebywały w placówce. Żłobek czy klub dziecięcy powinien także mieć możliwość szybkiej zmiany opiekuna podejrzanego o COVID-19. Z dalszymi zasadami postępowania można zapoznać się na stronie GIS.

Przed wejściem do budynku należy udostępnić płyn do dezynfekcji rąk dla rodziców i opiekunów. Dezynfekcja rąk u osób dorosłych wchodzących do żłobka czy klubu dziecięcego powinna być obowiązkowa. Przed budynkiem należy umieścić stosowną informację.

O czym powinni wiedzieć opiekunowie?
Aby zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo, należy ograniczyć liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca pracownikom żłobków i klubów dziecięcych zachowanie wszelkich środków ostrożności. Zarówno opiekunowie, jak i rodzice obawiają się, czy wydawanie posiłków maluchom oraz opieka nad dziećmi do 3 lat są bezpieczne. Niestety nikt nie może dać 100-procentowej gwarancji, że dziecko przebywające z opiekunem nie zarazi się COVID-19.

Warto pamiętać, że sale, w których przebywają dzieci, muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę. Okna należy otwierać w czasie przerw, a jeżeli zajdzie taka konieczność, również w trakcie zajęć z najmłodszymi. Dziecko przyprowadzone do żłobka lub innej placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 lat nie będzie musiało mieć założonej maseczki. (Obowiązek ich noszenia mają dzieci od 4. roku życia.)

Rodzic, który przyprowadzi dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna bez wcześniejszej konsultacji z dyrektorem placówki, powinien zostać odesłany do takiej osoby. To właśnie szef żłobka czy klubu dziecięcego dopełnia formalności związanych z otwarciem placówki, m.in. ustala z organem prowadzącym limit dzieci, jakie można przyjąć. Dyrektor powinien także opracować wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie instytucji.

Otarcie placówki warto poprzedzić spotkaniem z pracownikami. W razie wątpliwości właściciele żłobków i przedszkoli, a także sami pracownicy, mogą korzystać z dedykowanej im infolinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem tel. 22 461 60 68. Konsultanci udzielają porad od godz. 9.00 do godz. 15.00. Stawka za minutę połączenia jest naliczana według stawki obowiązującej u danego operatora.

Główny Inspektor Sanitarny przygotował listę zaleceń dla dyrektorów placówek oferujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Szczegółowe wytyczne dla żłobków i klubów dziecięcych można znaleźć na oficjalnej stronie GIS.

Jakie zabawki mogą mieć dzieci?
W instytucjach opieki nad dziećmi do 3 lat będą obowiązywać ścisłe zasady bezpieczeństwa. Każda placówka musi dysponować środkami ochrony osobistej. Przy wejściu należy zamontować płyn do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach, w których będą przebywać dzieci, nie można trzymać przedmiotów, ani sprzętu, którego nie da się w łatwy sposób zdezynfekować. Dotyczy to m.in. pluszowych zabawek. Dzieci mogą natomiast mieć do swojej dyspozycji takie sprzęty, jak piłki, skakanki czy obręcze.

Zabawki i sprzęt do zabawy powinny być regularnie dezynfekowane. Dezynfekcję należy przeprowadzić, zanim zabawki dotknie kolejny maluch, po każdorazowym użyciu przez dziecko. Pracownicy powinni także wiedzieć, że dzieci nie mogą przynosić do żłobka czy klubu dziecięcego własnych zabawek, ani innych, zbędnych przedmiotów. Nie wolno im także myć zębów na terenie placówki.

Jak należy podawać dzieciom posiłki?
Resort pracy przypomina o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa w trakcie żywienia dzieci. Sugeruje, aby podawać im posiłki w małych grupach oraz w trybie zmianowym. Gdy grupa zakończy spożywanie jedzenia, należy wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Ponadto dzieciom należy myć ręce:

 • przed jedzeniem
 • po skorzystaniu z toalety
 • po powrocie ze świeżego powietrza

Starsze dzieci mogą myć ręce samodzielnie.

Jak przygotowywać jedzenie dla dzieci?
Firmy cateringowe zaopatrujące żłobki i kluby dziecięce w żywność powinny dostarczać posiłki w oddzielnych, jednorazowych pojemnikach z jednorazowymi sztućcami. GIS zaleca korzystanie z usług wiarygodnych dostawców żywności. Ponadto placówce opieki nie mogą być włączone źródełka i fontanny wody pitnej. Z innych dystrybutorów wody mogą korzystać wyłącznie pracownicy. Dzieci powinny pić pod nadzorem opiekuna; to on podaje im wodę do picia. Listę dopuszczalnych dystrybutorów wody można znaleźć na stronie GIS.

Jeżeli na terenie placówki funkcjonuje kuchnia lub stołówka, w miarę możliwości pracujący w niej personel powinien zachować bezpieczną, zalecaną odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, pracownicy powinni korzystać ze środków ochrony osobistej. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub wyparzać. Pracownicy mają także myć i dezynfekować:
stanowiska pracy
opakowania produktów

Jak dbać o czystość w żłobku lub klubie dziecięcym?
Główny Inspektor Sanitarny zaleca stałe monitorowanie prac związanych z zachowaniem zasad higieny w żłobku czy klubie dziecięcym, a zwłaszcza w odniesieniu do:

 • czystości w ciągach komunikacyjnych
 • dezynfekcji dotykanych powierzchni

Jak dbać o zdrowie dzieci?
W razie potrzeby personel oraz opiekunowie powinni zostać wyposażeni w rękawiczki i maseczki na usta i nos, ewentualnie przyłbice, a także w nieprzemakalne fartuchy z długimi rękawami, których będzie można użyć w razie konieczności. Wskazane jest, aby personel ograniczył do minimum kontakt z osobami z zewnątrz, np. z dostawcami jedzenia.

Pracownik, który podejrzewa, że dziecko przebywające w instytucji jest chore, powinien poprosić rodziców o zabranie go do domu oraz musi skontaktować się z lekarzem. Nie należy wpuszczać do budynku dzieci z objawami choroby. Rodzicom zaleca się, aby mierzyli dzieciom temperaturę przed posłaniem ich do żłobka bądź klubu dziecięcego. Maluchy powinny zostać w domu, jeżeli mają gorączkę (powyżej 37 st. Celsjusza) lub gdy domownik przebywa w izolacji bądź kwarantannie domowej.

Czy dzieci mogą bawić się na placu zabaw?
Zgodnie z wytycznymi opiekun może wychodzić z dziećmi na place zabaw i boiska na terenie żłobka lub klubu dziecięcego, ale dzieci nie powinny mieć ze sobą bezpośredniej styczności. Znajdujący się w tych miejscach sprzęt należy codziennie dezynfekować. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien od zostać wyłączony z użytkowania i oznaczony taśmą zabezpieczającą. Opiekunowie nie powinni natomiast zabierać dzieci na spacery poza terenem instytucji, np. do parku.

Jak przygotować żłobek lub klub dziecięcy na przyjęcie dzieci?
Przed otwarciem żłobka lub przedszkola należy:

 • zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
 • zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • wyposażyć placówkę w środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji
 • wywiesić tablice informacyjne dla pracowników i rodziców
 • skontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym
 • zostawić pracownikom w widocznym miejscu namiary na organ prowadzący, stację sanitarno-epidemiologiczną i służby medyczne
 • ustalić, którzy rodzice chcą posłać dziecko do żłobka kub klubu dziecięcego
 • opracować szybki system komunikacji z rodzicami

Z rodzicami należy kontaktować się zdalnie, np. telefonicznie lub mailowo. Osoby zainteresowane powinny zostać poinformowane o ryzyku, jakie niesie ze sobą posłanie malucha do placówki opieki. Przed wejściem do budynku należy zamieścić komunikat o konieczności dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny wisieć plakaty z instrukcjami dotyczącymi mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – wskazówki, jak dezynfekować ręce.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Żłobki i kluby dziecięce od 6 maja wznawiają pracę. Zobacz, jakich zasad muszą przestrzegać ich pracownicy - Strefa Biznesu

Wróć na naszemiasto.pl Nasze Miasto